Beacon’s Closet


Beacon’s Closet


Idag har second hand mode närmast blivit ett koncept och människor som intresserar sig för denna typ av shopping vet att man kan hitta alldeles unika plagg. I stadsdelen Williamsburg finns Beacon’s Closet som specialiserar sig just i second hand. Här kan man köpa, sälja och byta kläder. När man stiger in så är här proppfullt av klädesplagg att titta igenom. Själv så beskriver man sitt utbud allt ifrån ultramodernt till vintage. Åker man tunnelbana hit så hoppa på L-linjen och stig av vid Bedford Avenue och gå den sista biten.

 

88 N. 11 Street

http://www.beaconscloset.com/