Brooklyn Public Library


Brooklyn Public Library


Stadsdelens stora bibliotek är Brooklyn Public Library och är det femte största bibliotekssamlingarna i hela USA. Idag finns cirka 60 filialer och över 5 miljoner böcker och dylikt. Varje år har man dessutom imponerande 1,5 miljoner besökare.

 

Den centrala biblioteksbyggnaden finns på Grand Army Plaza på korsningen Flatbush Avenue och Eastern Parkway.

 

Central Library

Grand Army Plaza

http://www.brooklynpubliclibrary.org/