McCarren Park


McCarren Park


I kvarteret Greenpoint i Brooklyn ligger den lilla parken McCarren Park som fått sitt namn ifrån den irländska immigranten Patrick Henry McCarren. Det nuvarande namnet på parken fick den 1909 innan hade den namnet Greenpoint Park. För närvarande är det New York City Department of Parks and Recreation som driver det dagliga underhållet av grönområdet.

 

Idag är det framförallt olika idrottsaktiviteter som parken används till. Många spelar här fotboll, baseball och joggar. På sommaren finns det även de som passar på att sola på någon av gräsmattorna.

 

Tidigare fanns här en gigantisk pool men tyvärr är den inte längre i drift om man har ännu inte bestämt helt och hållet vad man skall göra med platsen.