Fort Greene Park


Fort Greene Park


Uppe i stadsdelen Fort Greene ligger parken med samma namn. Precis som Central Park har landskapsarkitekterna Frederick Law Olmsted och Calvert Vaux varit med i utformandet av denna gröna oas. De var nämligen den duo som ritade om parken 1864. Här finns idag minnesmonumentet Prison Ship Martyrs’ Monument, som restes till efter att stort antal fångar dog ombord på ett brittiskt skepp under amerikanska revolutionskriget. Monumentet ritades av firman McKim, Mead och White.

 

Till en början hade man valt namnet Washington Park men idag har man alltså samma namn som stadsdelen den ligger i.