Brooklyn Children’s Museum


Brooklyn Children’s Museum

toys

 


Redan 1899 öppnade man i Brooklyn upp ett museum som riktade sig bara för barnen. På den tiden var det något uppseendeväckande och man tror idag att det kan vara ett av hela USA’s första museum för barn. Här finns ett stort antal aktiviteter där barnen inte bara skall titta på utställningsföremål utan får vara med och interagera.

 

Om man tar tunnelbanan så kan man antingen hoppa av vid Nostrand Avenue, Kingston Avenue eller Kingston/Throop Avenue för att sedan gå den sista biten.

 

145 Brooklyn Avenue

http://www.brooklynkids.org/